Производствен пазар

Имаме клиенти както от вътрешния, така и от задграничния пазар. Екипът по продажбите в чужбина говори свободно говорим английски за добра комуникация.

Нашият основен пазар за продажби:

Вътрешен 60%,

Северна Америка 20%,

Европа 18%,

Останалата част от Азия и Океания 2%